APIE MUS |VEIKLOS SRITYS |NUORODOS |KONTAKTAI|PARAMA EN 


  Teikiamos paslaugos ir veiklos sritys:

   

 1. Aplinkosaugos projektų vykdymas, administravimas ir viešinimas.
 2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengimas (PAV):
  • PAV dokumentų (informacijos atrankai, PAV programos ir ataskaitos) rengimas;
  • PAV proceso koordinavimas;
  • Konsultavimas PAV klausimais.
 3. Paraiškos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimui gauti, koreguoti ar atnaujinti rengimas, derinimas su atsakingoms institucijoms, konsultacijos, priedų prie TIPK rengimas:
  • atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planai;
  • atliekų naudojimo ir šalinimo techniniai reglamentai;
  • paraiškos registruotis atliekas tvarkančių įmonių registre;
  • ūkio subjektų aplinkos monitoringo programos ir kt.
 4. Oro, vandens taršos, triukšmo modeliavimas.
 5. Imonių aplinkosaugos duomenų administravimas AIVIKS sistemoje.
 6. Faunos ir floros apskaitų organizavimo bei vykdymo paslaugos.
 7. Didelės gamtinės vertės ir didelės kultūrinės vertės objektų aktualizavimo ir išsaugojimo projektai.
 8. Paramos ir konsultacijų teikimas dalyvaujant ES struktūrinės ir kitos paramos tikslingo įsisavinimo procesuose.
 9. Ekologinio ir kultūrinio turizmo sklaida Lietuvoje.
 10. Įmonių, įstaigų ir organizacijų konsultavimas:
  • teisiniai aplinkosaugos reikalavimai;
  • atliekų identifikavimas ir tvarkymas;
  • atliekų tvarkymo planavimas;
  • mokesčiai už aplinkos teršimą ir statistinės ataskaitos;
  • Pavojingo objekto pavojaus identifikavimas ir rizikos analizė;
  • CO2 dujų emisijos monitoringo planų ir ataskaitų parengimas.
PARTNERIAI:


Lietuvos gamtos fondas - www.glis.lt

 

© 2013 VšĮ „Aplinkos vertinimo projektai“.
sprendimas: Aversas.lt